Frakt och leverans

Metod för leverans: Vi skickar i allmänhet via UPS. Vi förbehåller oss dock rätten att ändra denna metod för vissa kemikalier som, enligt gällande bestämmelser, inte kan skickas säkert med UPS. Vi gör allt vi kan för att minimera fraktkostnaderna.
 
Frakt och hantering: Frakt- och hanteringsavgifter, särskilda förpackningsmaterial (t.ex. blue ice), transporttillägg och avgifter för farligt material som påförs enligt statliga bestämmelser tillkommer separat vid köpet.
 
Förpackningsstorlekar: De förpackningsstorlekar som anges är en indikation på de mest köpta storlekarna; vi välkomnar dock förfrågningar om offert på andra storlekar och för bulkkvantiteter.
 
Skadade försändelser: Vänligen inspektera din försändelse vid mottagandet. Om du upptäcker yttre skador ska du inte ta emot försändelsen förrän chauffören har noterat skadan på både sin och din kopia av leveranskvittot och du har begärt en inspektion av transportören. Behåll alla containrar och förpackningsmaterial för inspektion. Om du, när du öppnar en försändelse, upptäcker en brist eller skada, måste du begära inspektion av transportören inom femton (15) dagar efter leverans eller så kommer du att avstå från din rätt att göra anspråk. Infused Psychedelic förbehåller sig rätten att reparera en skadad produkt, i förekommande fall, innan ersättning eller kredit bestäms.
 

RETURNERING

Policy för retur av produkter
 
Alla returer måste godkännas av Infused Psychedelic för att säkerställa korrekt kreditering och måste begäras inom 60 dagar efter köpet.
 
 
OBS: Alla returer är föremål för en återställningsavgift på minst 15%. För returer som inte beror på Infused Psychedelic fel, är kunden ansvarig för alla transportavgifter relaterade till den returnerade produkten. För att säkerställa korrekt kreditering måste varje produktretur innehålla följande information:
 
  • Kundens namn och adress
  • Inköpsorderns nummer
  • Infused Psychedelic Fraktordernummer
  • Datum för fakturering
  • Katalognummer för returnerad(a) artikel(er)
  • Anledning till retur
Kontakta oss för mer information!!!