1. Information på webbplatsen, beskrivningar av varorna
 
Allt innehåll på vår webbplats är endast avsett i informationssyfte och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning; det är snarare utformat för att stödja, inte ersätta, förhållandet mellan dig och dina vårdgivare. Vi gör rimliga ansträngningar för att hålla vår information uppdaterad, men kan inte lova att all information är aktuell och/eller att vi har listat alla allergener för en produkt. Du bör därför se till att du noggrant läser alla produktförpackningar och etiketter före användning. Om du har, eller misstänker att du kan ha, ett hälsoproblem bör du rådgöra med din läkare. Rådgör med din läkare innan du tar några nya läkemedel, särskilt om du redan är under medicinsk behandling.
 
Varornas förpackning kan skilja sig från den som visas på bilderna på vår webbplats.
 
2. Att lägga en beställning
 
Du får endast göra en beställning om du är minst 18 år gammal, har laglig rätt att ingå ett avtal och är bosatt i Europeiska unionen.
 
Du ska se till att all information som lämnas till oss är korrekt, aktuell och fullständig, och du ska meddela oss om eventuella ändringar som kan innebära att informationen är felaktig.
 
Beställningsprocessen beskrivs på webbplatsen. Varje steg ger dig möjlighet att kontrollera och ändra eventuella fel i den information som du lämnar till oss innan du skickar beställningen. Ta dig tid att läsa och kontrollera den information som du lämnar till oss på varje sida i beställningsprocessen. Det är ditt ansvar att kontrollera att du har använt beställningsprocessen på rätt sätt. Vi ansvarar inte för eventuella fel i den information som du lämnar till oss när du gör en beställning.
 
Din beställning utgör ett erbjudande om att köpa varor från oss, och utgör inte ett bindande avtal förrän den accepteras av oss. När vi har mottagit din beställning och full betalning skickar vi ett e-postmeddelande med orderbekräftelse till den e-postadress som du angav i beställningsprocessen. Detta e-postmeddelande är en bekräftelse på mottagandet av din beställning. Det är inte ett godkännande från oss av något erbjudande om att köpa varor.
 
Ett erbjudande från dig om att köpa varor ska accepteras av oss först när vi skickar dessa varor till dig. Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning innan den accepteras, inklusive för bristande tillgänglighet eller på instruktion från vår förskrivare, och vi ska meddela dig om detta och återbetala det pris du betalat för varorna (om betalning redan har skett).
 
3. Kontakt med förskrivaren
 
Som en del av din beställning kan du bli ombedd att genomföra en konfidentiell konsultation.
 
Den konfidentiella konsultationen kommer att bedömas av antingen en General Medical Council (GMC) registrerad läkare eller en Pharmacist Independent Prescriber. Om förskrivaren behöver ytterligare information från dig efter din konsultation kommer en av våra medarbetare att kontakta dig via telefon eller e-post.
 
4. Leverans
 
Leveranstider och leveransavgifter varierar beroende på varornas tillgänglighet och leveransadressen. Uppskattade leveranstider och priser anges på vår webbplats. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att uppfylla alla leveransdatum, men alla leveransdatum är endast uppskattningar och ungefärliga. Vi kan inte garantera leveransdatum och leveranstider och tid ska inte vara avgörande för leverans av varorna. Det är ditt ansvar att se till att om det finns ett akut medicinskt behov av varorna, måste de beställas i god tid. Du samtycker dock till att vi inte kan hållas ansvariga för konsekvenserna av eventuella förseningar i leveransen av varorna, särskilt eftersom sådana förseningar sannolikt ligger utanför vår kontroll eftersom vi använder tredje parts leveransföretag.
 
Leveransen är slutförd när varorna har levererats till den leveransadress som anges i beställningen. Varorna blir ditt ansvar vid leverans. Du bekräftar att det är säkert och lämpligt att ett paket som innehåller läkemedel postas genom brevlådan på leveransadressen. Du ska meddela oss om det inte är säkert att göra det, till exempel på grund av djur eller små barn. Vi kommer att sträva efter att använda manipuleringssäkra förpackningar, där så är möjligt.
 
Om du ombeds skriva under vid leverans är det ditt ansvar att undersöka varorna innan du skriver under. Problem med kuriren eller utebliven leverans av varor måste rapporteras till oss inom 10 dagar från det att beställningen gjordes.
 
5. Pris och betalning
 
Priset för varorna kommer att vara det som anges på webbplatsen vid den tidpunkt då din beställning görs. Priserna kan ändras från tid till annan, men ändringar kommer inte att påverka någon beställning som har accepterats.
 
Priset inkluderar moms (i förekommande fall) enligt den aktuella skattesats som för närvarande gäller i EU.
 
Betalning måste ske när beställningen görs med en lämplig betalningsmetod.
 
Priset för Varorna inkluderar inte leveranskostnader som tillkommer.
 
6. Vårt ansvar
 
Ingenting i dessa Villkor är avsett att begränsa de rättigheter du kan ha som konsument enligt tillämplig lokal lagstiftning eller andra lagstadgade rättigheter som inte får uteslutas eller att på något sätt utesluta eller begränsa vårt ansvar gentemot dig som inte kan uteslutas enligt svensk lag. I synnerhet bekräftar vi att enligt Consumer Rights Act 2015 måste produkterna vara enligt beskrivningen, lämpliga för ändamålet och av tillfredsställande kvalitet.
 
Vi ansvarar inte för förlust eller skada (på grund av avtal, försumlighet eller annat) om inte förlusten eller skadan orsakas av att vi bryter mot dessa villkor eller att vi bryter mot en fastställd omsorgsplikt som vi har gentemot dig, och förlusten eller skadan är ett rimligt förutsebart resultat av ett sådant brott.
 
7. Tillgänglighet till webbplatsen
 
Vi kan inte garantera att webbplatsen kommer att fungera kontinuerligt eller utan avbrott eller vara felfri. Du får inte försöka störa webbplatsens korrekta funktion och i synnerhet får du inte försöka kringgå säkerheten, manipulera, hacka dig in på eller på annat sätt störa webbplatsen eller något datorsystem, server, router eller någon annan internetansluten enhet.
 
Vi kan inte och garanterar inte att något innehåll på webbplatsen kommer att vara fritt från infektion, virus och/eller annan kod som har förorenande eller destruktiva egenskaper. Du är ansvarig för att genomföra tillräckliga förfaranden och viruskontroller (inklusive antivirus och andra säkerhetskontroller) för att uppfylla dina särskilda krav på säkerhet och tillförlitlighet för inmatning och utmatning av data.
 
Vi tar inget ansvar för eventuella förluster eller anspråk som uppstår till följd av att det inte går att få tillgång till webbplatsen eller att en beställning inte kan slutföras.
 
8. Inköp av läkemedel från apotek
 
När du köper läkemedel från apotek (P) gäller följande villkor.
 
Du bekräftar att du har läst och förstått all information som ges på denna webbplats om ditt tillstånd och den eller de behandlingar som du begär. Du bekräftar också att du kommer att läsa den medföljande bipacksedeln innan du tar några läkemedel som du får.
 
Om du tidigare har använt de begärda läkemedlen har du inte upplevt några biverkningar eller andra reaktioner som skulle innebära att det är olämpligt för dig att ta de begärda läkemedlen.
 
Innan du börjar ta några nya läkemedel som du inte har uppgett i frågorna till apotekspersonalen ska du rådfråga en legitimerad läkare eller apotekare för att få ett godkännande av lämpligheten med alla dina nuvarande läkemedel och ta fullt ansvar för att göra detta.
 
Du bekräftar att du har fyllt i farmaceutfrågorna sanningsenligt, efter bästa kunskap och förmåga. Du kommer att kontakta The Independent Pharmacy om någon av de uppgifter du har lämnat ändras mellan det att du skickat in dina svar och mottagandet av dina begärda läkemedel.
Du förstår att det för din egen säkerhet är viktigt att du fullständigt avslöjar alla personliga uppgifter, medicinsk historia och läkemedelshistorik som efterfrågas i konsultationen och att utelämnande av information eller medvetet tillhandahållande av felaktig information kan leda till skada för dig.